Tuesday, May 15, 2018

DESPRE OFENSA VERBALĂ                                                          DESPRE OFENSA VERBALĂ
                                                                                                                             S.N. Lazarev

     Orice frază constituie o grupare informaţională. „Cuvântul nu-i vrabie", ci program, un organism care interacţionează pe tărâmul câmpului cu alte programe. Când am citit într-o carte de filosofie antică indiană că stabil este spiritul, iar corpul - o iluzie, nu mi-a venit să cred. Ideea lui Lao Tzi, care spune că tot ceea ce este slab şi lipsit de apărare învinge tot ceea ce este solid şi dur, mi s-a părut, de asemenea, o metaforă.
     Lucrând cu metode spirituale de tratament este imposibil să nu fi surprins de cât de puternică este dependenţa trupului de spirit, de structurile biocâmpului.
     În viaţa de toate zilele ne permitem adeseori să-i vorbim de rău pe alţii, pe noi, să ne plângem de soartă.
     Se dovedeşte însă că acest obicei are ca urmare distrugerea... dinţilor. 

     Am cercetat zeci de cazuri şi am descoperit că cele mai periculoase sunt vorbele rele la adresa părinţilor, rudelor, urarea răului oamenilor apropiaţi. La aceste încălcări se adaugă structurile karmice ale părinţilor şi încercările trecute, însă deosebit de periculoasă este nemulţumirea faţă de sine. 
     Cauza parodontozei o constituie bârfirea tatălui, suprasolicitarea karmei şi alimentaţia incorectă. 
Echilibrarea emoţională şi coborârea agresivităţii subconştient sunt facilitate de utilizarea regulată în alimentaţie a verdeţurilor, aşa cum eficacitatea filoterapiei este determinată în primul rând de faptul că ea acţionează asupra structurilor spirituale, ca şi asupra celor fizice.
    
                          Prin ce sunt periculoase vorbele şi gândurile rele? 

     Când ne gândim la cineva se creează o punte energetică între noi şi omul la care ne gândim. Are loc un schimb de informaţie şi de energie. De aceea, orice gând rău reprezintă un atac energetic care poate aduce un prejudiciu.
     Chiar şi pactul interior cu omul care bârfeşte poate fi periculos. Bârfa, gândurile urâte despre oameni reprezintă un traumatism aplicat omului împotriva căruia acestea sunt îndreptate şi, în acelaşi timp, distrugerea propriilor structuri karmice.     Cuvântul intensifică orice program. În prezent, energetica Pământului este de aşa natură, încât până şi gândurile răuvoitoare despre un om sunt suficiente pentru a-i produce un rău. 
    
      Analizând un număr mare de fapte, am ajuns la concluzia că, în urmă cu câteva secole, omenirea a început să se îndepărteze mult de la principiile armoniei lumii şi acum,  câmpul informaţional al Pământului este supraîncărcat de programe negative. Când omul se gândeşte la cineva nu prea frumos, are loc conectarea straturilor karmice negative comune şi, chiar fără a-i dori răul cuiva, poţi să i-l produci.
     Ne atacăm şi ne omorâm unul pe altul în mod sistematic, de multe ori fără să ne dăm seama de acest lucru. 
     Are loc un proces sub formă de avalanşă al autodistrugerii, fără ca nici măcar să fie necesară conectarea unor trăiri negative. Este suficient potenţialul negativ acumulat până în prezent de omenire.. 
De aceea, acum nu e suficient să fii bun şi să nu faci rău nimănui. Subconştientul nostru e într-atât de deformat că nici măcar suportarea răului nu-i o condiţie suficientă pentru păstrarea integrităţii sufletului şi a trupului. 
     În situaţia actuală, principala condiţie pentru supravieţuire o constituie eforturile conştiente îndreptate spre schimbarea propriei persoane. 
     Nu-i suficient să fii doar bun; trebuie să fii activ de bun. Orice om bun sau normal are şanse de a pieri, fără a mai vorbi de cei care încalcă Legile Supreme. 
     Idealurile şi preceptele după care trăiau oamenii cu milenii în urmă acum sunt uitate, trecute pe planul al doilea. Din această cauză, omenirea trebuie să militeze conştient şi activ pentru restabilirea spiritualităţii, a umanismului, a înţelegerii armoniei lumii.,,Iubiţi-i pe duşmanii voştri" - este un apel la esenţa spirituală a omului de a nu reacţiona printr-o lovitură la un atac energetic. 
     Sarcina unui om deprins cu alfabetul eticii este să nu admită nişte sentimente negative în subconştientul său. Omul care-şi începe ziua cu rugăciunea: „Doamne, dă rudelor şi cunoscuţilor mei sănătate, iar mie - răbdare" se va asigura împotriva multor păcate.

     Iată un exemplu de cum acţionează o singură frază. 
     Un tânăr a jignit o fată. Ea îi spune: „N-am să uit asta niciodată!". Analizând faptul, văd ce se întâmplă: se constituie un program fie de distrugere, fie de despărţire (ceea ce în mod curent se numeşte deochi). Astăzi, orice expresie dură afirmată pe un ton categoric este, din păcate, provocarea unui rău atât sieşi, cât şi unui alt om. 

     La consultaţie vine un bărbat cu acuze de anemie, moliciune. Indicatorii bioenergetici foarte scăzuţi.
Testarea îmi permite să descopăr cauza: 
     - Aveţi o vecină cu care v-aţi certat. 
     - Da.
     - Îi purtaţi pică şi asta deformează câmpul, din care cauză aveţi pierderi de energie. Însă, ce-i grav: dumneavoastră o vorbiţi de rău.
     Moliciunea îi trece de îndată ce elimină aceste tulburări. Câmpul se echilibrează. 
     Aprecierea negativă a cuiva produce o puternică scădere a energiei. 
     Dacă omul bârfeşte pe cineva, el îi produce un traumatism persoanei respective, propriului câmp şi pierderea energiei. Un gând urât despre un om, un cuvânt urât la adresa lui este o agresiune la nivelul bioenergetic şi plata pentru acest lucru este cunoscută: „Nu judecaţi ca să nu fiţi judecaţi; căci, cu ce măsură măsuraţi, cu aceea vi se va măsura". 
     Traumatismul produs de vorbele rele se poate manifesta nu neapărat la nivelul fizic şi nu-i obligatoriu ca dintr-o dată să înceapă nişte boli. Poate începe destrămarea structurilor fine şi, cu toate că omul se va simţi minunat la nivel fizic, în el se vor produce deformaţii ale structurilor spirituale care au o capacitate colosală şi nu pot fi descoperite dintr-o dată. Apoi, când încep să apară nenorocirile, bolile rudelor sau copiilor, omul abia dacă îşi va mai aminti de cele întâmplate şi sigur nu-şi va da seama că pricina nenorocirilor a fost bârfa…
     Noi ne nimicim fără să ne dăm seama de acest lucruBârfa ne scurtează viaţa, ne distruge fizic şi spiritual, ne influenţează longevitatea.

     Am căutat să văd care este numitorul comun al longevivilor. Alimentaţia este diversă, comportamentul - de asemenea. Singurul lucru comun tuturor este bunătatea sufletească. Întrucât bunătatea se bazează pe abţinerea de a agresa alţi oameni, ea asigură în acest mod invulnerabilitatea propriei persoane. Murim devreme fiindcă în permanenţă ne ruinăm sufletul şi trupul.
     Japonezii sunt poporul cel mai longeviv şi, în acelaşi timp, cel mai politicos din lume. Cele mai periculoase sunt vorbele rele împotriva omului iubit. Gradul de comuniune la nivelul câmpului poate fi diferit; între cei ce se iubesc el atinge cele mai înalte cote.Sentimentul de dragoste îl înalţă pe om; nivelul energetic al îndrăgostitului este foarte înalt şi de aceea orice influenţare negativă a acestuia devine extrem de periculoasă.

     Dădeam consultaţii la o fabrică. 
     Una dintre lucrătoare revine la vreo două ore după consultaţie şi mi se plânge de dureri puternice în zona celui de-al treilea ochi. 
     Mă uit la cauza bolii: din punct de vedere energetic era vorba de o urare de rău şi de un program distructiv. 
     - Aţi zis ceva rău despre mine după ce aţi plecat de aici - îi explic eu. 
     - Ce tot spuneţi! Nici măcar cu gândul n-am gândit la ceva rău despre dumneavoastră! Eu am spus: „Sărmanul S.N., e aproape verde de oboseală”. 
     - Mi-aţi provocat un necaz compătimindu-mă. 
     - Nu-i voie să compătimeşti un om? 
     Pe om poţi să-l ajuţi, dar nu să-l compătimeşti. Compătimirea se adresează corpului şi poate prejudicia spiritul, sufletul omului. 

     O dată, la o consultaţie, o pacientă s-a apucat să o compătimească pe alta şi, după două luni, i-au apărut aceleaşi maladii. A trebuit să se opereze.
     Nu trebuie să uităm că astăzi toţi oamenii au un grad ridicat de bioenergie si de aceea orice greşeală costă mari deformări ale structurilor câmpului, cu toate consecinţele ce decurg de aici.